Usluge

Stručni tim MEGA kućna nega

pozivom na 066 33 16 33 - Tačne informacije o uslugama. Vaši uslovi. Hvala na poverenju.

-Davanje terapije po nalogu lekara

-Davanje infuzije u kućnim uslovima

-Davanje intramuskularnih injekcija

-Davanje subkutanih injekcija

-Plasiranje I.V kanila, otežan pristup venskom putu

-Inhalacije

-Oksigeno terapija, terapija kiseonikom

-Snimanje EKG  - a

-Previjanje hiruskih rana

-Nega i previjanje dekubitusa

-Nega kolostome, ileostome, zamena diska stome

-Plasiranje kondom katetera kod muskaraca (neinvanzivna metoda)

-Plasiranje i zamena urinarnih katetera kod muskaraca i zena

-Davanje klizme

-Nega centralnog venskog katetera

-Nega, zamena igle, uzimanje krvi, davanje terapije, i obuka korisenja Porth-a Cath katetera

-Sve vrste laboratorisjkih analiza u saradnji sa LABORATORIJOM BIO MEDICA

-Uzimanje gasnih analiza: kapilare, venske, arterijske krvi

Kucna nega kod novorođenčadi:

-Nega novorođenčeta (obrada pupka, kupanje)

-Saveti oko dojenja

-Prikaz vežbe i masaze koje smanjuju grčeve kod beba

Kućna nega porodilja:

-Nega dojki porodilja, prevencija mastitisa

-Nega epiziotomije

-Nega rane posle carskog reza


Fizikalna terapija:

Fizikalna terapija, kinezi terapija, vežbe i rad sa teško pokretnim bolesnicima


Ostale usluge:

Mogućnost organizovanja i zakazivanja pregleda lekara specijalista:


-Interniste

-Hirurga

-Urologa

-Ginekologa

-Pedijatra

-Fizijatra